Aşamalı Dafo

Cascade Dafo, çocuk ortezleri diyaznı, geliştirilmesi ve üretiminde dünyaca lider firmalardan biridir. Avrupa ve Amerika’da yaygın bir biçimde kullanılmakta olan Cascade Dafo diyaznlarını, Bilim Ortez Protez olarak herbiri ortezler konusunda uzman kadromuzla 2006 yılından beri almış olduğumuz eğitimlerle uygulamalarını yapmaktayız.

Düşük Tonda Pronasyon:
• Pronasyon , topukta valgus, pes planus,ön ayakta abduksiyon.
• Belirgin çıkıntılı medial malleor ve navikular.
• Ayak kolaylıkla şekillendirilebilir.(correction)
• Ayak bileği açı ve fonksiyonları genelde iyi durumdadır.

 


Ark çökmesine bağlı
çok hafif pronasyon
topukta eversiyon
• Polipropilen plastik.(pp)
• Multiform soft pad


Pes planus’a eşlik eden   hafif   pronasyon  topuk   eversiyonu ve ön    ayakta   hafif abduksiyon
• Polletilen plastik (pe)
• Dynasoft soft pad

 


Orta derecede pes
planusa bağlısert pronasyon, topukta   eversiyon, ön ayakta abduksiyon ve eşlik eden yürüyüş instabilitesi.
• İki parçalı soft Thermolyn ve dışından destekleyici Polipropilen kombinasyonu.

 


Yüksek tonda pes planusa bağlı sert pronasyon, topuk eversiyonu, ön ayakta abduksiyon ve eşlik eden yürüyüz instabilitesi.
• Polipropilen plastik.(pp)
• Dynasoft soft pad

 


Yüksek Tonda Pronasyon-Supinasyon:
• Pronasyon , topukta valgus, pes planus,ön ayakta abduksiyon veya
• Supinasyon, topukta varus,yüksek arks (cavus), ön ayakta adduksiyon
• Değişen ayakbileği fonksiyonları
• Yüksek tonda düzeltmeye karşı direç
• Alt ekstiremitede yüksek kas tonusu


Jump Start:

• Orta sertlikte pronasyon supinasyon (Tamamiyle düzeltileblir (correctable ayak)
• İki parçalı soft Thermolyn ve dışından destekleyici polipropilen kombinasyonu
• Velkro

 


Dafo 4:

• Yüksek tonda pronasyon ve supinasyona bağlı kontrolsüz ayak bileği ve yürüyüz fazlarında bozukluk
• Pollipropilen Plastik (pp)
• Dynasoft soft pad

 


Dafo 3.5:

• Normalde yakın dorsal fleksiyon ve plantar fleksiyona izin vererek yüksek tonda pronasyon ve supinasyona karşı çok güçlü medio-lateral stabilizasyon.
• Pollipropilen Plastik(pp)
• Dynasoft soft pad
• Fleksible üst parça alt bölümün desteğini güçlendirir.
• Özellikle aktif adölösan hastalarda tavsiye edilir.

 


Değişen Ayak Kombinasyonu:
• Ayak hareketleri ve konumlanışları düzensiz ve değişken
• Stance faz ve yürüyüş esnasında instabilite
• Dengesiz yürüyüş ritmi
• Açısal pozisyonlarda veya postürde değişiklik ve buna bağlı olarak Hiperekstansiyon veya Crouch, hafif ataksi, düşük ayak
• Pronasyon veya Supinasyon

 


Dafo 4:
• Özellikle duruş fazında ayak-zemin temasını, ayak bileğini saran mediolateral steklede yürüyüş fazlarındaki uyumu düzenler ve gelişimine yardımcı olur.
• Polipropilen plastik (pp)
• Dynasoft soft pad

 

Dafo 3.5:
• Yürüyüş esnasında ayak basış ve ortaseviyede açısal pozisyonlama problemlerinde fleksible ayak bileği kontrol sağlar.
• Polipropilen plastik (pp)
• Dynasoft soft pad
• Fleksible üst parça alt bölümün  desteğini güçlendirir.
• Özelilikle aktif adölösan hastalarda tavsiye edilir.

 


Dafo 2:
• Tutarsız ve değişken ayakbileği modülasyonuna eşlik eden güçlü plantar fleksör sebepli parmak ucu yürüyüşü
• Polietilen plastik(pe)
• Dynasft soft pad
• Eklemli yapı ayak bileği plantar fleksiyonunu kısıtlar, dorsi fonksiyonuna tamamiyle izin verir.


Aşırı Plantar Fleksiyon (Parmak Ucu Yürüyüşü):
• Topuk zemin temasının olmadığı, ağırlığın ayak ön kısmında olduğu parmak ucu yürüyüşü
• Değişken ayak bileği Dorsifleksiyon açısı, olası Limitasyon
• Pronasyon-supinasyonda ayak modülasyonu
• Sıklıkla yüksek kas tonusu, nadiren idiyopatik nedenler

 


Dafo 3.5:
• Değişken seyreden,orta seviyde plantar fleksör gerginliğine bağlı parmak ucu yürüyüşünde fleksiable ayak bileği kontrolü ile normal yürüyüş patermi sağlar.
• Polipropilen plastik(pp)
• Dynaform soft pad
• Fleksiable üst parça alt bölümün desteğini güçlendirir.
• Özellikle aktif adölösan hastalarda tavsiye edilir.

 


Dafo 3:
• Genellikle 3 yaş altı çoçuklarda, topuk temasının olmadığı orta sertlikte parmak ucu yürüyüşünse güçlü ayak bileği kontrolü sağlar.
• Poliepropilen plastik(pp)
• Dynasoft soft pad
• Plantar fleksiyonu kısıtlar, dorsi fleksiyona izin verir.

 


Dafo 2:
• Topuk temasının olmadığı, aşırı plantar fleksör gerginliğine bağlı parmak ucu yürüyüşünde eklemli ve ayak bileğini etkili biçimde kontrol eden dizaynıyla yürüyüş yeteneğini geliştirmede yardımcı olur
• Polietilen plastik(pp)
• Multiform soft plastik
• Eklemli yapı ayakbileği plantar fleksiyonunu kısıtlar, dorsi fleksiyonuna tamamiyle izin verir.

 

Hiperekstansiyon(rekurvasyon):
• Ağırlık aktarımında dizde aşırı ekstansiyon
• Yüksek tonda kas kontraksiyonu veya kas zayıflığı
• Yüksek tonda plantar fleksör gerginliği veya hemstring zayıflığı

 


Dafo 3.5:
• Dizdeki hiperekstansiyonun çok güçlü olmadığı hatta hastanın istemli kontrol edebildiği durumlar. Fleksiable ayakbileği kontrolü hiperekstansiyona engel olup   normal ayak bileği hareketlerine   yardımcı olur.
• Polipropilen plastik (pp)
• Dynasoft soft pad
• Fleksiable süt parça alt bölümün desteğini güçlendirir
• Özellikle aktif adölösan hastalarda tavsiye edilir.

 


Dafo 3:
• Yeni yürümeye başlamış veya geliştirme evresindeki küçük çocuklarda, yerleşik ve rahatlıkla  gözlemlenen hiperekstansyon
• Poliepropilen plastik(pp)
• Dynasoft soft pad
• Plantar fleksiyonu kısıtlar,
dorsi fleksiyona izin verir


Dafo 2:
• Yüksek tonda yerleşik ve rahatlıkla gözlemlenebilen hiperekstansiyon
• Polietilen plastik(pe)
• Multiform soft pad
• Eklemli yapı ayakbileği plantar fonksiyonu kısıtlar, dorsi fonksiyona tamamiyle izin verir.

 

Crouching (Çömelme):
• Ağırlık aktarımında dizde aşırı fleksiyon
• Yüksek tonda kas kontraksiyonu veya zayıflığı
• Guadricepsin, kalça ekstansörlerinin veya ayakta plantar fleksörlerinin zayıflığı.
• Kalça fleksörlerinde veya hemstringlerde yüksek kas tonusu veya kontraktür.

 


Dafo 3.5:
• Hastanın istemli kontrol edebildiği hafif derecede crouch yürüyüşü (çömelme pozisyonu) fleksiable ayak bileği kontrolü aşırı dorsifleksiyonu engelleyerek vücur postürünüde dengeler.
• Polipropilen plastik(pp)
• Dynasoft sofy pad
• Fleksiable üst parça alt bölümün desteğini güçlendirir.
• Özellille aktif adölösan hastalarda tavsiye edilir.

 


Dafo FA:
• Yürüyüş ve duruş yeteneğini geliştirme evresindeki küçük çocuklarda, yerleşik Crouch yüryüşüne karşı
etkili dested sağılar.
• Polipropilen plastik (pp)
• Dynasoft soft pad
• Dorsal-plantar fleksiyonu kısıtlar.

 


Dafo Turbo:
• Genellikle daha büyük hastalarda, yerleşik ve oldukça güçlü crouch a karşı güçlü ayak bileği ve ayak kontrolü
• Polipropilen plastik (pp)
• Dynasoft soft pad
• Plantar ve dorsal fonksiyonu kısıtlayan dizayn
• İki parçalı rigid yapı

 

Kısıtlı Ambulasyon:
• Limitli veya ambüle olmayan hasta grubu
• Ayak-ayak bileği açısın pozisyonlama- düzeltme

 

 


Dafo 3.5 Softy:
• Ayakbileğinde fleksiable stabilizasyon ihtiyacının yararlı olduğu durumlar
• Polipropilen plastik(pp)
• Dynasoft soft pad
• Komple soft pad kaplama

 


Dafo 2 Step Softy:
• Ayakbileğinde rigid stabilizasyon istenildiği durumlar.
• Polipropilen plastik(pp)
• Dynasoft soft pad
• Komple soft pad kaplama
• İki parçalı rigid yapı

 


Dafo Turbo Softy:
• Özellikle ağırlık altında crouncha (dorfileksiyona) yönelim olduğu durumlarda güçlü bir karşı kuvvet gösterir. Aynı zamanda adölösan ve yetişkin hastalarda aşırı plantarfleksiyonlara karşıda mükemmel kontrol sağla
• Polipropilen plastik (pp)
• Dynasoft soft pad
• Plantar ve dorsal fleksiyonu kısıtlayan diyazn
• İki parçalı rigid yapı

Sizi Biz
Arayalım

*** Gün içinde Uzmanlar tarafından dönüş sağanacaktır.

Ankara evden eve nakliyat
Ankara evden eve nakliyat
Ankara seo uzmanı
Ankara Seo Ajansı
Ankara eşya depolama
Asansör Kiralama
Ankara eşya depolama