Alt Ekstremite Ortezleri

Alt Ekstremite Ortezleri

Çocuk ortezleri dizaynı, geliştirilmesi ve üretiminde Bilim Ortez Protez olarak her biri ortezler konusunda uzman kadromuzla almış olduğumuz eğitimlerle uygulamalarını yapmaktayız.
Termoplastik materyallerle kişiye özel ölçü alınarak uygulanan, ayak, ayak bileği ve dizin biyomekanik anlamda desteklenmesini sağlayan ortezlerdir.
Anatomik olarak ayak bileğini nötral pozisyonda destekleyerek yer-zemin algısını(proprioception) geliştirme amaçlanır.
Serebral palsi, spina bifida, down sendromu, musküler distrofiler, çocuk felci, felç, baş ve omurilik yaralanmaları gibi durumlarda kullanılır. Hastayı etkileyen bölge ve deformitelere göre değişik uygulamalar vardır.

Aşamalı DAFO

UCBL

Pes cavus- pes planus bunlara bağlı olarak valgus- varus, metatarsal çökme gibi durumlarda kullanılır.
Genellikle pediatrik hasta grubunda kullanılır. Fakat yetişkin hasta gruplarında kullanıldığı durumlar olmaktadır.

 

SMAFO(SUPRA MALLEOLLER AFO)

Parmak ucu yürüyüş ve valgus- varus deformitesinin ayak bileğine etki ettiği durumlarda kullanılır.
Ayak bileği subtalar eklem nötral pozisyonda tutulması amaçlanır.

DAFO(DYNAMİC AFO)

Dizlerde hiperekstansiyon ve fleksiyon gibi durumlarda kullanılır.
Ayak bileğinde yapılan açı değişikliğiyle bu deformiteler tolere edilebilir.
Diğer ortezlerden daha kapsamlıdır.
Özellikle aşırı spastik hasta gruplarında kullanılır.
Değişik durumlarda eklemli (dorsifleksiyona serbest) şekilde tasarlanabilir

PAFO

İstirahat ortezidir. Yürüyüş için kullanılmaz.
İstirahat halindeyken ayak bileğini doğru pozisyonlamak için kullanılır.
Ayak ve ayak bileği deformitelerinde kullanılır. Diz eklemini içermez.

PKAFO

İstirahat ortezidir.
Pafodan farklı olarak diz ekleminide içine alır. Hiperekstansiyon ve fleksiyon kontraktründe kullanılır.
Çıkmalı pkafo olarak adlandırılan hem afo hem pkafo olarak kullanımı olan ortez çeşidi de vardır.

 

GRAFO(GROUND REACTİON AFO)

Dizleri aşırı fleksiyonda yürüyen çocuklar için kullanılır. Bunu valgus ve varus deformiteside takip edebilir.
Ayak bileğini plantar fleksiyonda poziyonlayarak buna ek olarak patelladan destek vererek yer reaksiyon kuvveti kullanılır.

YAPRAK AFO

Hafif düşük ayakta kullanılır.
Pediatrik grupta kullanımı çok yoktur.
Genelde yetişkin ve felçli hastalarda kullanılır.
Ayak bileğine mediolateral anlamda destek vermez. 

AFO

Pediarik grupta ve yetişkin hastalarda kullanılır.
Gerektiğinde eklem uygulanabilir.
Yaprak afodan daha kapsamlıdır ,mediolateral destek verir fakat dafo kadar değildir.
Bu ortezlein hepsi ayakkabı ile kullanılır.

Sizi Biz
Arayalım

*** Gün içinde Uzmanlar tarafından dönüş sağanacaktır.